Rekruttering og utvelgelse
Lederutvikling og prestasjonsforbedring
Organisasjons-og teamutvikling
Strategisk endring og forretningsutvikling
Strategisk endring og forretningsutvikling

Head4More jobber som rådgivere i kundens strategiske beslutningsprosesser. Vårt utgangspunkt er kundens ambisjoner og forretningsstrategi. Vår tilnærming til strategisk utvikling er basert på flere tiårs erfaring fra omstillingsprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

Virksomheter som ikke utvikler seg, overlever erfaringsmessig ikke over tid. Vi hjelper våre kunder med å utvikle forandringsberedskapen, dvs. deres vilje og evne til å jobbe med forbedring og forandring parallelt med den operative driften.

En strategi er ikke gjennomførbar lengre enn den eksisterende nøkkelkompetansen tillater. Dersom virksomhetens strategiske ambisjoner krever annen kompetanse eller andre nøkkelposisjoner enn de besitter, bistår vi i å definere disse og finne kandidater som kompletterer kundens nåværende kompetanse.

Slike prosjekter er som regel knyttet til endringer i virksomhetens verdikjede eller forretningsmodell. Oppkjøp, fusjoner, outsourcing av ikke-kjernevirksomhet eller organisk vekst i nye markedsområder, kan være typiske eksempler på slike prosesser.

”En strategi er ikke gjennomførbar lengre enn den eksisterende nøkkelkompetanse tillater”

Jan Petter Halvorsen
Senior Advisor
Mobile: +47 952 99 077
CV-database
Legg inn din CV i vår CV-base. Skal du søke en annonsert stilling, klikk deg inn på søk stilling.
Søk Stilling
Takk for at du ønsker å søke på en av våre annonserte stillinger.
Følg oss Facebook Twitter LinkedIn