Rekruttering og utvelgelse
Lederutvikling og prestasjonsforbedring
Organisasjons-og teamutvikling
Strategisk endring og forretningsutvikling
Rekruttering og utvelgelse

Vi gir oss aldri før vi er sikre på at kandidatgrunnlaget er konkurransedyktig. Vi finner kandidater gjennom systematisk og langvarig bearbeiding av nettverk og relasjoner. Vår multisourcing prosess kan omfatte alt fra direkte søk, CV-basesøk, søk i sosiale medier og annonsering i ulike medier.

Rekruttering av nøkkelpersoner har stor betydning for virksomheters vekst og fremgang. Vi definerer alltid hvilke leveranser og effekter den nyansatte skal oppnå og inkluderer dette i hvordan den nyansatte blir målt og belønnet.

Potensialvurderinger på finalekandidatene gjennomføres for å avdekke samsvar mellom virksomhetens behov og krav, og kandidatens evne til å levere. Konsulentene våre benytter anerkjent intervjumetodikk og testverktøy i samtalene med kandidatene. Vi vet at raske og dedikerte rekrutteringsprosesser gir kandidatene en god opplevelse og øker sannsynligheten for at vi signerer toppkandidaten. Derfor tar vi tydelig styring i våre rekrutteringsprosesser, som normalt fullføres i løpet av seks uker.

”Vi har fokus på å definere hvilke leveranser og effekter den nyansatte skal levere i sin nye jobb”

Bjørn Brudevoll
Managing Director
Mobile: +47 468 00 000
CV-database
Legg inn din CV i vår CV-base. Skal du søke en annonsert stilling, klikk deg inn på søk stilling.
Søk Stilling
Takk for at du ønsker å søke på en av våre annonserte stillinger.
Følg oss Facebook Twitter LinkedIn