CV registrering
Søknad
Intervjuer
Referanser
Coaching
Referanser

Det er først når vi har gjennomført flere intervjuer og tester at vi etter en forutgående klarering, vil gjennomføre referansesamtaler med noen av dine tidligere kolleger, gjerne både overordnede, sideordnede og medarbeidere du eventuelt har ledet. Vi gjør dette så sent som mulig i rekrutteringsprosessen for å redusere eksponeringen av ditt kandidatur.

”Vi tar referanser så sent som mulig for å redusere eksponeringen av ditt kandidatur”

Andrea Berger
Chief Researcher
Mobile: +47 481 42 462
CV-database
Legg inn din CV i vår CV-base. Skal du søke en annonsert stilling, klikk deg inn på søk stilling.
Søk Stilling
Takk for at du ønsker å søke på en av våre annonserte stillinger.
Følg oss Facebook Twitter LinkedIn