Rekruttering og utvelgelse
Lederutvikling og prestasjonsforbedring
Organisasjons-og teamutvikling
Strategisk endring og forretningsutvikling
Organisasjons- og teamutvikling

Et velfungerende team skaper alltid synergieffekter. Vi gjennomfører teamutviklingsprosesser som øker resultateffekten fra teamet, blant annet gjennom å kombinere teambuilding med virksomhetens strategiske ambisjoner og/eller operative utfordringer.

Våre organisasjonsutviklingsprosesser tar utgangspunkt i kundens verdikjede og forretningsmessige behov. Vi samarbeider med kunden om å definere hvilke effekter og verdibidrag den aktuelle utviklingsprosessen skal skape. Med et konkret resultatmandat fra oppdragsgiver, blir vi tydeligere og mer drivende i vår ledelse av prosjektet.

Vi hjelper våre kunder til å redefinere roller og leveransekrav i virksomhetens nøkkelposisjoner. Slike prosesser kan også endre de etablerte møteplassene og innholdet i dem.

Organisasjonsutvikling er gjerne HR-prosjekter, som gjennomføres i nært samarbeid med kundens egen HR-avdeling. Vår oppgave blir å bidra til å optimalisere de menneskelige innsatsfaktorene for økt verdiskapning.

”Vi fasiliterer og driver teamutviklingsprosesser som øker resultateffekten fra ledergrupper og salgsteam”

Bjørn Brudevoll
Managing Director
Mobile: +47 468 00 000
CV-database
Legg inn din CV i vår CV-base. Skal du søke en annonsert stilling, klikk deg inn på søk stilling.
Søk Stilling
Takk for at du ønsker å søke på en av våre annonserte stillinger.
Følg oss Facebook Twitter LinkedIn