Rekruttering og utvelgelse
Lederutvikling og prestasjonsforbedring
Organisasjons-og teamutvikling
Strategisk endring og forretningsutvikling
Lederutvikling og prestasjonsforbedring

Vi tror at godt lederskap gir grobunn for et høyt prestasjonsnivå. Godt lederskap forutsetter ferdigheter i kommunikasjon og påvirkning, og ikke minst selvinnsikt om egen lederatferd. Våre individuelle lederutviklingsprogrammer bygger på denne overbevisningen.

Vi gjør andre bedre gjennom engasjerende og virksomhetsrelevante coachingsamtaler. Våre utviklingsprosesser tar utgangspunkt i kundens forretningsmessige behov, og vi samarbeider med kunden om å definere hvilke effekter og verdibidrag utviklingsprosessen skal skape. Vi evaluerer alltid vår innsats i lys av dette.

”Godt lederskap forutsetter gode ferdigheter i kommunikasjon og påvirkning, samt selvinnsikt om egen lederatferd”

Jan Petter Halvorsen
Senior Advisor
Mobile: +47 952 99 077
CV-database
Legg inn din CV i vår CV-base. Skal du søke en annonsert stilling, klikk deg inn på søk stilling.
Søk Stilling
Takk for at du ønsker å søke på en av våre annonserte stillinger.
Følg oss Facebook Twitter LinkedIn