Våre grunnprinsipper
Vår filosofi
Vårt verdibidrag
Vår filosofi - return on peopleTM

Vi er overbevist om at mennesket er den eneste dynamiske konkurransekraften i en virksomhet. Alle andre ressurser kan enten kopieres, lånes, leies eller kjøpes.

Mennesker skaper ideer, fatter beslutninger, vekker begeistring, utvikler produkter, finner løsninger, bygger relasjoner, skaffer nye kunder eller vinner flere kontrakter. Som den eneste ikke-kopierbare ressursen i en virksomhet, blir hver ansatt en viktig investering for sin arbeidsgiver. Avkastningen på denne investeringen er avhengig av den ansattes prestasjoner i ansettelsestiden. Vår erfaring er at ansatte som opplever at effekten av deres innsats blir målt og synliggjort presterer bedre .

Våre innsatser skal bidra til inntektsøkninger og/eller kostnads- reduksjoner for våre kunder, enten vi samarbeider om rekruttering, prestasjonsutvikling eller endringsprosesser. Det er selve kjernen i vårt return on peopleTM-konsept.

”Det er i virksomhetens nøkkelposisjoner at forskjellen mellom en middels og topp prestasjon er mest utslagsgivende”

Jan Petter Halvorsen
Senior Advisor
Mobile: +47 952 99 077
CV-database
Legg inn din CV i vår CV-base. Skal du søke en annonsert stilling, klikk deg inn på søk stilling.
Søk Stilling
Takk for at du ønsker å søke på en av våre annonserte stillinger.
Følg oss Facebook Twitter LinkedIn