CV registrering
Søknad
Intervjuer
Referanser
Coaching
Deltaker i coachingprogram

Vi coacher en rekke ledere og spesialister i å realisere deres ønske om å forbedre egne prestasjoner. Som deltaker i et coachingprogram vil du få en unik mulighet til å sette deg egne mål på din utvikling. En av våre konsulenter vil bli din personlige coach i en prosess hvor du får selvinnsikt om egen arbeidsstil og innsatspotensial. Sammen utarbeider dere en plan for hvordan din innsats skal gi ønsket resultat.

”Du får en unik mulighet til å øke selvsinnsikten, sette egne utviklingsmål og iverksette tiltak for å innfri dem”

Andrea Berger
Chief Researcher
Mobile: +47 481 42 462
CV-database
Legg inn din CV i vår CV-base. Skal du søke en annonsert stilling, klikk deg inn på søk stilling.
Søk Stilling
Takk for at du ønsker å søke på en av våre annonserte stillinger.
Følg oss Facebook Twitter LinkedIn